FƏALİYYƏT SAHƏMİZ 

> ƏSAS  >  FƏALİYYƏT SAHƏMİZ

“SOYUQ ƏLLƏR, İSTİ ÜRƏK”  XEYRİYYƏ YARMARKASININ BAĞLANIŞ 

MƏRASİMİ KEÇİRİLİB!

15.01.2018

FƏVVARƏLƏR MEYDANINDA 

“SOYUQ ƏLLƏR, İSTİ ÜRƏK” XEYRİYYƏ YARMARKASI KEÇİRİLƏCƏK 

01.11.2017

“SOYUQ "ƏLLƏR, İSTİ ÜRƏK” XEYRİYYƏ YARMARKASI BAŞLAYIR

30.11.2017

“SOYUQ "ƏLLƏR, İSTİ ÜRƏK” – 5 İL

01.12.2017

EYVAZ ƏLİZADƏ

27.09.2017

NAMİQ ZEYNALOV

28.09.2017

 NOVRUZ NOVRUZOV

06.10.2017

BALACA ZƏHRANI XİLAS EDƏK

10.08.2017

GÜLÜŞ ƏLİYEVA

19.09.2017

İSLAM BABAYEV

20.09.2017

“ÜMİD YERİ” UŞAQ SIĞINACAQ EVİNİN SAKİNLƏRİ ÜÇÜN FİLM NÜMAYİŞİ

07.07.2017

DAHA BİR KÖRPƏNİN HƏYATI XİLAS EDİLDİ

31.07.2017

MƏRYƏM TALIŞİNSKAYA

02.08.2017

MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİNİN UŞAQ KLİNİKASINDA GÖRÜŞ

01.06.2017

12 SAYLI XÜSUSİ İNTERNAT MƏKTƏBİNİN ŞAGİRDLƏRİ ÜÇÜN FİLM NÜMAYİŞİ

01.06.2017

İBRAHİM ALLAHVERDİYEV

01.07.2017

MƏHƏMMƏD ALLAHVERDİYEV

19.05.2017

4 SAYLI UŞAQ VƏRƏM SANATORİYASINDA BAYRAM SEVİNCİ

30.05.2017

1 SAYLI KÖRPƏLƏR EVİNİ ZİYARƏT

30.05.2017

İNARƏ VƏ RİYAD YUSİFOVLAR

11.05.2017

MURAD ƏSGƏRLİ

12.05.2017

FUAD ORUCLU 

18.05.2017

 ZƏHRA MİRZƏBƏYOVA

29.04.2017

1NEWS.AZ SAYTI “NARGİS FUND” HAQQINDA

01.05.2017

ƏLİ RƏHİMLİ

09.05.2017

MURAD MURADLI

21.04.2017

“PARK BULVAR”DA XEYRİYYƏ YARMARKASI

22.04.2017

TƏHSİL NAZİRLİYİNDƏN MİNNƏTDARLIQ MƏKTUBU

24.04.2017

ZƏHRA ƏLİZADƏ

18.04.2017

RÜSTƏM BOTANENKO

19.04.2017

12 NÖMRƏLİ XÜSUSİ İNTERNAT MƏKTƏBİNDƏ TƏMİR-BƏRPA İŞLƏRİ

20.04.2017

SƏCCAD HEYBƏTZADƏ 

22.03.2017

SELENA MAHMUDOVA

01.04.2017

ƏLİ QARAYEV 

03.04.2017

1 NÖMRƏLİ KÖRPƏLƏR EVİNİ ZİYARƏT

04.03.2017

SƏİD CAVADOV

09.03.2017

ƏLİL UŞAQLAR ÜÇÜN NOVRUZ ŞƏNLİYİ

20.03.2017

ƏMİR DADAŞOV

06.02.2017

 GÜNƏŞ QURBANOVA

20.02.2017   

UŞAQLARA QAYĞI GƏLƏCƏYƏ QAYĞIDIR

24.02.2017

ÜMİD RƏHİMOV

27.01.2017 

AZTƏMİNATLI AİLƏLƏRİN UŞAQLARI ÜÇÜN AKSİYA

31.01.2017

SƏİD BABAYEV

 01.02.2017

ÜLVİYYƏ MAHMUDOVADAN MƏKTUB

06.01.2016

ARTYOM MEDVEDYEV

23.05.2016

 ADƏM CƏMİLLİ

27.01.2017

AMAPOLA

EXCLUSIVE

EVENTS

17.11.2015

“SOYUQ ƏLLƏR, İSTİ ÜRƏK”

12.10.2015

KÖNÜLLÜLƏRLƏ GÖRÜŞ

01.02.2016

      MURAD HACIZADƏ

02.01.2016

BALACA ŞƏHRİYARA KÖMƏK EDƏK!

12.08.2015

AYDINA KÖMƏK EDƏK!

17.08.2015

NARGIS FUND

09.09.2015

AYDINA KÖMƏK EDƏK!

27.05.2015

“SEHRLİ SİRK”  YARMARKASI

02.06.2015

MINI COOPER SALONUNDA AKSİYA

03.06.2015

BAKI YARMARKASI “HD FASHION” KANALINDA

09.12.2014

YARMARKA 2014: DİLARƏ

KAZIMOVA

15.12.2014

“SOYUQ ƏLLƏR, İSTİ ÜRƏK” YARMARKASININ BAĞLANIŞ MƏRASİMİNDƏN VİDEO-REPORTAJ

07.01.2015

“NARGIS” REDAKSİYASI QOCALAR EVİNİ ZİYARƏT EDİB

04.12.2014

“SOYUQ ƏLLƏR, İSTİ ÜRƏK: QIŞ MÖCÜZƏSİ” YARMARKASININ AÇILIŞI

04.12.2014

YARMARKA 2014: VİDEO-REPORTAJ

05.12.2014

XEYRİYYƏ YARMARKASININ MERİ

26.11.2014

YARMARKA 2014:

TƏRƏFDAŞLAR

01.12.2014

BU GÜN YARMARKANIN AÇILIŞIDIR

03.12.2014

YARMARKANIN AÇILIŞINA AZ QALIB!

05.12.2014

XİLAS OLUNAN 3 HƏYAT

08.10.2014

YARMARKA 2014: “DİSNEYLENDƏ SƏYAHƏT”

21.11.2014

“IDEA” MEBEL SALONUNDAN PAYIZ FESTİVALI

02.10.2014

“SOYUQ ƏLLƏR, İSTİ ÜRƏK: QIŞ MÖCÜZƏSİ”

21.11.2014

YARMARKA 2014: AÇILIŞ

01.12.2014

ONLARI BİRLİKDƏ XİLAS EDƏK!

12.06.2014

YARDIM AKSİYASI DAVAM EDİR

13.06.2014

UŞAQLARA YARDIM AKSİYASI

14.06.2014

“SOYUQ ƏLLƏR, İSTİ ÜRƏK” YENİ İL XEYRİYYƏ YARMARKASI

15.11.2013

“NARGİS” FONDU VƏ “OLIVE PROJECT” HƏRRAC KEÇİRƏCƏK

05.06.2014

“NARGİS” FONDU VƏ “OLIVE PROJECT” HƏRRAC KEÇİRDİ

09.06.2014

“NARGİS” FONDU

14.03.2014